Search

Information

Základní informace

Vážení pedagogové,

             možná, že se právě Vaše škola v těchto dnech rozhoduje,kam se vydat na školní výlet na závěr školního roku. Ráda bych Vám nabídla zajímavý typ na výlet do Mělníka,města zajímavého jeho historií a jeho okolí-oblasti Kokořínska, Kralupska, Mšenska a hory Říp.

             Školní výlety budou probíhat v měsících květnu a červnu v roce 2016 a budou realizovány na základě jejich příznivého ohlasu v minulých letech. Program bude opět sestaven tak, aby děti a mládež shlédli zajímavé historické objekty ve městě s výkladem průvodce - prohlídka soutoku Labe s Vltavou, prohlídka kostnice, prohlídka chrámu sv. Petra a Pavla (případně s živým poslechem místních koncertních varhan), návštěva Regionálního muzea v Mělníku. Dále účastníci výletu shlédnou veselý a naučný program ,,O starých řemeslech a činnostech''. Odpolední program je zaměřen na návštěvu hradu Kokořín,Kokořínských Pokliček,hory Říp a na pobyt na farmě chovu koní s individuální jízdou každého účastníka,opekáním vuřtů a prohlídkou domácích i exotických zvířat. Odpolední program si škola vybírá z několika uvedených variant.

              Máme dále připraveny další 3 typy osvědčených celodenních výletů do vsi Kadlín (velmi doporučuji - zajímavé), do Prahy s variantami programů a do Nelahozevsi a okolí.


    Letošní novinkou je ,, Výlet do okolí Máchova jezera s plavbou lodí ''


               V případě Vašeho zájmu si můžete stáhnout přílohu s podrobným aktualizovaným programem a dalšími náležitostmi.

 Přílohu si stáhněte v záložce ke stažení.    

         Chtěla bych v těchto školních výletech,které se staly už tradicí pokračovat a nadále návštěvníkům přinášet nejenom hezké, ale i kvalitní estetické zážitky z jejich návštěvy.

             Těším se na setkání u nás na Mělníku a přála bych si,aby školní výlety i nadále byly pro všechny zábavné i naučné a všem přinesly hezký zážitek i vzpomínku na naše setkání ve městě nad soutokem Labe s Vltavou, jeho půvabném okolí a také v naší stověžaté Praze.

             S pozdravem

             Marie Renzová